Sürekli en iyiye ulaşma hedefine paralel olarak, kalite anlayışının her alana yayılması ve bir yaşam biçimine dönüştürülmesi Bozkurt'un kalite politikasının temelini oluşturmaktadır.

Üretimde kullanılan hammadde ve diğer malzemeler ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak kontrol edilmekte ve izlenmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde insana öncelik verilerek eğitimli ve yetkin çalışanların firmaya bağlılığı, kalite ve verimlilik faaliyetlerine katkısı sağlanmaktadır.